Умови користування

Справжня оферта акціонерного товариства «ПЛАСКЕ» адресована відповідно ст. 642 Цивільного Кодексу України будь-якого Клієнту, який бажає придбати квитки на Заходи через Єдину автоматизовану систему продажу квитків. Оферта регламентує умови придбання та повернення квитків, права і обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента і Клієнта. Перед придбанням квитків через Систему Клієнт повинен ознайомитися з умовами цієї Оферти. Якщо Клієнт не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, Клієнт не повинен купувати Квитки на заходи через Систему.

 1. Визначення

  1. Система - Єдина автоматизована система продажу квитків, що включає спеціалізований апаратно-програмний комплекс, призначений для роботи з інформаційними ресурсами Системи, для бронювання квитків і формування баз даних про продані квитки, в тому числі що складається з системи автоматизації продажів квитків, встановленої в автоматизованих касах.
  2. Захід - видовищний захід, в тому числі: театральний спектакль, концерт в залі, будь-яке інше подія.
  3. Видовищне установа - Одеський національний академічний театр опери та балету, юридична особа, що проводить Захід, який надав повноваження з оформлення та реалізації Квитків на свої Заходи з використанням Системи.
  4. Агент - АТ «ПЛАСКЕ», що є Оператором Системи, що організує роботу Системи, обробку інформації, що міститься в базах даних Системи, в тому числі уповноважена на підставі укладених договорів оформляти і реалізовувати Квитки з використанням Системи.
  5. Клієнт - фізична особа, що володіє повною дієздатністю, яка купує квитки через Систему.
  6. Автоматизовані каси - автоматизовані каси Агента, контрагентів Агента, підключені до Системи.
  7. Квиток - документ суворої звітності, реалізований Клієнту з використанням Системи, що засвідчує укладення між Видовищним установою і Клієнтом договору, що дає право Клієнту на відвідування Заходи.
  8. Номінальна ціна квитка - ціна відвідування Заходи, яку встановлює Видовищне установа.
  9. Сервисные услуги – использование ресурсов Системы при реализации Билетов через Систему (выбор и Заказ Билетов из информационной базы Системы, справочные, консультационные услуги).
  10. Сервісні послуги - використання ресурсів Системи при реалізації квитків через Систему (вибір і Замовлення Квитків з інформаційної бази Системи, довідкові, консультаційні послуги).
  11. Бронь - сформований на Сайті, що знаходиться в режимі очікування оплати Клієнтом, об'єднаний єдиним ідентифікаційний номером.
  12. Період дії Броні - період часу протягом 72 годин з моменту оформлення Замовлення (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті). Квитки, включені в Бронь, недоступні для включення в Замовлення іншими Клієнтами протягом всього періоду дії Броні.
  13. Ануляція - видалення Квитків з Броні з автоматичним перекладом їх у вільний продаж в Системі. Якщо Бронь не оплачене, то Бронь анулюється автоматично через 72 годин з моменту створення Броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на Сайті, не буде встановлено додатково Видовищним установою).
  14. Сайт - WEB-сайт, розміщений за електронною адресою: www.opera.odessa.ua, призначений для розміщення інформації та оформлення Броні Квитків на Заходи.
 2. Загальні положення

  1. Предметом цієї Оферти є інформування Клієнтів про способи і порядок придбання квитків на Заходи через Систему.
  2. Придбання квитків Клієнтом з використанням Системи проводиться на умовах цієї Оферти виключно для особистого використання, що виключає перепродаж або передачу Квитків третій особі в комерційних цілях.
  3. Для придбання квитків на Заходи Клієнт може зробити Замовлення на придбання Квитків на Сайті (www.opera.odessa.ua), через Call-центр Агента (048) 740 51 47 або каси видовищного закладу.
  4. Квитки реалізуються від імені видовищного закладу. Реалізовані Квитки вважаються власністю видовищного закладу. З моменту придбання Квитків Клієнтами всі права та обов'язки по квитки виникають безпосередньо між Видовищним установою і Клієнтами.
  5. Агент не несе відповідальності за дії видовищного закладу та / або його інших офіційних представників по реалізації квитків, так само як і за організацію і факт проведення Заходи. Агент не здійснює діяльності з проведення та організації будь-яких Заходів.
  6. Після належного формування Клієнту квитка через Систему сервісні послуги вважаються наданими.
  7. Якщо Клієнт не готовий скористатися сервісними послугами, Клієнт має право придбати Квиток на Захід в касі самого видовищного закладу або через інші неавтоматизовані каси.
  8. Для набуття юридичною особою Квитків через Систему з метою організації колективних відвідувань Заходів слід звертатися в договірний відділ Агента або видовищного закладу для укладення відповідного договору.
 3. Правила акцепту, зміни умов Пропоновані можливості.

  1. Ухвалення (акцепт) Клієнтом цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного здійснення Клієнтом наступних дій: вибір Заходи, категорії квитка / ів, оформлення Замовлення / Броні, оплата Клієнтом Замовлення в повному розмірі (номінальної ціни квитка).
  2. Вчинення будь-яких дій, зазначених у п. 3.1 Оферти, означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов Оферти, Політики конфіденційності без будь-яких вилучень і / або обмежень і рівносильно висновку письмового договору. Діючі редакції цієї Оферти, Політики конфіденційності, Правил користування завжди розміщуються на Сайті. Агент має право вносити в односторонньому порядку зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку, такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі на Сайті. Використання Клієнтом послуг Агента після внесення змін до тексту Пропоновані можливості означає акцепт оферти з урахуванням внесених змін без будь-яких вилучень або обмежень.
  3. Акцептуя умови Оферти, Клієнт дає згоду відповідно до чинних законодавством на обробку Агентом наданої ним інформації та (або) його персональних даних, що здійснюються з використанням засобів автоматизації, і без використання засобів автоматизації, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу, надання, знеособлення, блокування, видалення, знищення даних з метою виконання Агентом своїх зобов'язань, пов'язаних з реалізацією квитків, інших зобов'язань, передбачених цією офертою, а також з метою виконання вимог нормативних актів з протидії легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Термін використання наданих Клієнтом даних - безстроково. Клієнт також дає свою згоду на обробку і використання Агентом наданої ним інформації та (або) його персональних даних з метою здійснення за вказаною Клієнтом телефону і (або) електронною адресою інформаційної розсилки (про актуальні видовищних заходах в м.Одесі, інформацію про знижки, подарункових сертифікатах, листівках, запрошеннях і ін.) безстроково до отримання Агентом письмового та (або) електронного повідомлення про відмову від отримання розсилок. Клієнт також дає свою згоду на передачу, з метою здійснення дій, передбачених цим пунктом, Агентом його інформацією третім особам при наявності належним чином укладеного між Агентом і такими третіми особами договори.
 4. Порядок створення, оплати і викупу Броні

  1. Правила створення, оплати і викупу Броні розміщені на Сайті.
  2. Термін анулювання Броні розраховується в момент ee створення. Після закінчення періоду дії Броні (за умови несплати і / або на якусь частину оплати Броні) Замовлення анулюється. Анульований Замовлення не може бути відновлений для повторної оплати, крім як шляхом створення Клієнтом нової Броні.
  3. Клієнт має право здійснити оплату Броні будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про яких знаходиться на Сайті.
  4. Оплатить Бронь и получить Билеты по Брони можно в любом офисе Агента согласно правилам, указанным на Сайте.
  5. Оплатити Бронь і отримати Квитки по Броні можна в будь-якому офісі Агента згідно з правилами, зазначеним на Сайті.
  6. На умовах, зазначених у цій Оферті, після надходження Агенту оплати Броні, зазначена Бронь вважається викупленої, а Квитки придбаними, переданими на зберігання Агенту. Обов'язок Агента з передачі Квитків вважається виконаним. Клієнт зобов'язується забрати Квитки в офісі Агента відповідно до режиму роботи Агента до початку Заходи.
  7. Придбані квитки обміну та поверненню Агентом не підлягають. Агент не виплачує компенсацій за невикористані або загублені Квитки.
 5. Скасування і (або) заміна і (або) перенесення Заходи.

  1. У разі скасування, заміни, перенесення Заходи Квитки підлягають поверненню в каси видовищного закладу (якщо інше не буде встановлено додатково, про що буде розміщена інформація на Сайті).
  2. За додатковою інформацією Клієнт має право звертатися в Видовищні установи, а також може отримати її на Сайті, по телефону Call-центру Агента (048) 740 51 47.
 6. Права та обов'язки сторін

  1. Клієнт має право:
   1. Отримувати Квитки згідно Замовленню за умови його своєчасної оплати та дотримання умов Пропоновані можливості.
   2. Отримувати інформацію про правила реалізації квитків, наявних категоріях Квитків та іншу інформацію щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, в тому числі з використанням Сайту, шляхом звернення в Call-центр Агента.
   3. Вибирати спосіб оплати Замовлення із запропонованих на Сайті. При цьому, Клієнт зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами використання того чи іншого способу платежу.
   4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами, вказаними на Сайті.
  2. Клієнт зобов'язаний:
   1. При оформленні Броні надати необхідну вірну і повну інформацію про клієнта. При цьому Клієнт визнає, що він несе повну відповідальність за інформацію і дані, що повідомляються співробітникам Агента.
   2. Оплатити в повному обсязі вартість Замовлення.
   3. Не розміщувати, не публікувати, не передавати, не поширювати недостовірну або свідомо помилкову інформацію або повідомлення, які можуть заподіяти будь-якої шкоди роботі або ділової репутації Агента або Видовищних установ.
   4. У разі скасування, заміни, перенесення Заходи самостійно вирішувати питання зі Видовищним установою (організатором заходу) про повернення грошей за придбані квитки.
   5. Дотримуватися всіх процедур оформлення / оплати Замовлення / Броні за правилами, викладеними в цій Оферті і на Сайті.
  3. Агент має право:
   1. Надавати Клієнту отриману інформацію про конкретний Заході.
   2. Вимагати від Клієнта дотримуватися всіх процедур оформлення / оплати Замовлення / Броні за правилами, викладеними в цій Оферті і на Сайті.
   3. При незгоді Клієнта зі справжньою офертою на викладених в ній умовах, відмовити Клієнту в реалізації йому через Систему квитка і наданні Послуг.
   4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги без попереднього повідомлення в односторонньому порядку.
   5. Вимагати від Клієнта повної оплати Замовлення перед тим, як зробити формування і видачу квитка на руки.
   6. Анулювати Замовлення, якщо він не буде оплачений в Період дії броні.
   7. При недотриманні Клієнтом будь-якого з пунктів Пропоновані можливості без повідомлення відмовити йому в подальшому наданні Послуг.
  4. Агент зобов'язаний:
   1. Надавати Клієнту отриману інформацію про конкретний Заході.
   2. Надавати Клієнту Квитки за умови своєчасного і належного викупу.
   3. Надавати Клієнту інформацію, що надійшла про заміну, перенесення, заміні Заходів, що проводяться Видовищним установою, шляхом розміщення такої інформації на Сайті, іншими доступними для Агента способами. При цьому Клієнт погоджується, що в разі відсутності можливості для зв'язку з Клієнтом (Клієнт надав недостовірну, неточну інформацію про себе і (або) недоступний для зв'язку і (або) не контролює інформацію, що надходить йому на телефон, електронна адреса), Клієнт зобов'язується самостійно отримувати таку інформацію на Сайті або у видовищних закладах.
 7. Відповідальність

  1. За невиконання або неналежне виконання умов Угоди Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. Агент не несе відповідальності за неможливість надання послуг Клієнту з причин відсутності Квитків на дату, час заходу, на конкретне Захід, а також Квитків необхідної цінової категорії.
  3. Агент не несе відповідальності за невідповідність Заходи, проведеного Видовищним установою, очікуванням Клієнта та / або його суб'єктивною оцінкою.
  4. Агент не несе відповідальності за невиконання та / або неналежне виконання Видовищними установами своїх зобов'язань з надання достовірної та своєчасної інформації про Заходах або за належне і своєчасне проведення Заходів. З моменту придбання квитка будь-яким глядачем все права і обов'язки по квитки виникають безпосередньо між Видовищним установою і Клієнтом (глядачем).
  5. Агент не несе відповідальності, якщо результати інтелектуальної діяльності та / або засоби індивідуалізації, інформаційні та інші матеріали (фотографії, малюнки і т.п. (твори), інші об'єкти авторського, суміжного, і / або патентного права), що передаються Агенту організаторами Заходів, будуть порушувати авторські, інтелектуальні права третіх осіб.
  6. Сторони не несуть відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання умов Угоди викликано обставинами непереборної сили, що виникли проти волі і бажання сторін і які вони не могли запобігти, уникнути або передбачити (форс-мажорні обставини).
  7. Агент не несе відповідальності і не відшкодовує Клієнтові ніяких збитків (включаючи прямі і непрямі збитки) за збої, перерви в роботі програмного забезпечення Системи, тимчасова відсутність підключення кас до Системи з причин, не залежних від Агента, в результаті або у зв'язку з діями і ( або) бездіяльності третіх осіб, що надають послуги зв'язку, енергозабезпечення, в тому числі якщо останнє не знаходиться під прямим управлінням Агента.
  8. Клієнт несе всю відповідальність згідно з чинним законодавством України за наслідки, що виникли в результаті надання ним недостовірної або свідомо помилкової інформації, і несе відповідальність за порушення прав і інтересів інших осіб в результаті таких дій.
  9. Клієнт несе всю відповідальність згідно з чинним законодавством України за протиправні дії з банківськими картами або іншими платіжними засобами, спрямовані на здійснення Замовлення і його оплати.
  10. Спори, що виникають при виконанні Угоди, укладеної на умовах цієї Оферти, вирішуються в претензійному порядку. Претензія підлягає передачі Агенту в письмовому вигляді за адресою Агента з додатком документів, що обгрунтовують вимоги, що пред'являються, в строк не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту виникнення причини спору. Поступила претензія розглядається Агентом протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту її надходження. Якщо суперечки і розбіжності між Сторонами не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді за місцем знаходження Агента.
  11. У всьому іншому, що не передбачено цією офертою, Сторони будуть керуватися чинним законодавством України.
 8. Термін дії і порядок розірвання Пропоновані можливості

  1. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на Сайті і діє безстроково.
  2. Клієнт має право відмовитися від Послуг до реалізації йому через Систему Квитків, при цьому така відмова спричинить за собою припинення перед ним всіх обов'язків Агента.
  3. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Клієнта в разі порушення Клієнтом положень Пропоновані можливості та інших правил, опублікованих на Сайті.
  4. Якщо одне або декілька з положень Пропоновані можливості є або стають недійсними в силу внесення змін до чинного законодавства України, то це не є підставою для призупинення дії інших положень Пропоновані можливості. Недійсні положення повинні бути замінені положеннями, допустимими в правовому відношенні, близькими за змістом до замінним.
  5. У всьому, що не передбачено цією Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України, правилами, розміщеними на Сайті.
  6. Правом застосовним до правовідносин, що виникають з цього договору, є право України. У разі необхідності тлумачення термінів, що вживаються в цьому Договорі, а також у всьому, що прямо не передбачено цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України та звичаями ділового обороту.
  7. Клієнт не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без згоди Агента.
  8. Сторони визнають належним чином спрямованими будь-які повідомлення і кореспонденцію, в разі, якщо відправка здійснена в письмовій формі за адресою, вказаною в Оферті. Поряд з цим, Сторони визнають належними наступні способи повідомлення за Договором: За допомогою розміщення інформації на Сайті для повідомлень про зміни Заходів, правилах Системи, тексту Оферти, та іншої інформації, що стосується широкого кола осіб. З використанням телефону і електронної пошти Клієнта - для повідомлень про скасування, заміну, перенесення заходів, про події, що стосуються як широкого кола осіб, так і персонально Клієнта.
 9. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції

  1. Всі пропозиції, питання і повідомлення з приводу цієї Оферти слід повідомляти на ctk@plaske.ua або за адресою знаходження офісу: м Одеса, Преображенська, 28.
Ми використовуємо cookies
Продовжуючи використовувати наш сайт, ви даєте згоду на обробку файлів cookie і призначених для користувача даних: відомості про місцезнаходження; тип і версія ОС; тип і версія браузера; тип пристрою і дозвіл його екрану; джерела входу на сайт; мова ОС і браузера; відвідані сторінки сайту і дії на них; ip-адреса з метою функціонування сайту, проведення ретаргетінга, проведення статистичних досліджень і передачі третім особам. Якщо ви не хочете, щоб ваші дані оброблялися, покиньте сайт.
Згоден