Политика конфиденциальности

 1. Загальні положення

 2. Поняття і склад персональних даних

 3. Підстави і цілі обробки персональних даних

  Організація обробляє персональні дані для здійснення діяльності, реалізації своїх законних інтересів і вимог. Цілі обробки персональних даних диктувалися необхідністю здійснювати покладені на Організацію законодавством України функції відповідно до Закону «Про захист персональних даних», іншими законами та нормативно-правовими актами України, а також Статутом і нормативними актами Організації; </ p>

  Організація збирає і зберігає персональні дані Клієнта, необхідні для надання послуг, виконання угод і договорів, виконання зобов’язань перед Клієнтом. </ P>

  Організація може використовувати персональні дані Клієнта в наступних цілях: </ p>

  • Ідентифікація боку в рамках договорів з Компанією; </ li>
  • Зв’язок з Клієнтом у разі необхідності, в тому числі напрямок пропозицій, повідомлень, інформації та запитів, як пов’язаних, так і не пов’язаних з наданням послуг, а також обробка заяв, запитів і заявок Клієнта; </ li>
  • Поліпшення якості послуг, що надаються Компанією; </ li> </ Ul>
 4. Терміни обробки персональних даних

  Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки в інформаційних системах Організації, відповідно до терміну дії договору публічної оферти, терміном позовної давності, а також іншими вимогами законодавства та нормативними документами Організації. </ p>

 5. Коло осіб допущених до обробки персональних даних

  Для досягнення цілей статті 3 цієї Політики до обробки персональних даних допущені тільки ті співробітники Організації, на яких покладено такий обов’язок відповідно до їх службовими (трудовими) обов’язками. Доступ інших співробітників може бути надано тільки в передбачених законом випадках. Організація вимагає від своїх співробітників дотримання конфіденційності і забезпечення безпеки персональних даних, при їх обробці. Організація має право передати персональні дані третім особам в наступних випадках:

  • Суб’єкт персональних даних явно висловив свою згоду на такі дії; </ li>
  • Передача передбачена українськими або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури; </ li>
  • Передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частини). При цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманим їм даним. </ Li> </ Ul>
 6. Методи обробки персональних даних

  В процесі надання послуг, при здійсненні внутрішньогосподарської діяльності Організація використовує автоматизовану, із застосуванням засобів обчислювальної техніки, так і неавтоматизовану, із застосуванням паперового документообігу, обробку персональних даних. Прийняття рішень, що породжують юридичні наслідки щодо суб’єкта персональних даних або іншим чином зачіпають його права і законні інтереси, на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних Організацією не проводиться.

 7. Реалізація захисту персональних даних

  Діяльність Організації з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов’язана із захистом Організацією конфіденційності отриманої інформації. Всі працівники Організації зобов’язані забезпечувати конфіденційність персональних даних, а також про інші відомості, встановлених Організацією, якщо це не суперечить чинному законодавству України. Безпека персональних даних при їх обробці в інформаційних системах Організації забезпечується за допомогою системи захисту інформації, що включає в себе: організаційні заходи із застосуванням обмеження фізичного доступу в приміщення, застосування програмно-технічних заходів захисту (в тому числі шифрувальних (криптографічних) коштів, засоби запобігання несанкціонованого доступу, і програмно-технічного впливу на технічні засоби обробки персональних даних. Обмін персональними даними при їх обробці в інформаційних системах здійснюється по каналах зв’язку, захищеним технічними засоби захисту інформації. При обробці персональних даних в інформаційних системах Організації забезпечуються:

  • проведення заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованого доступу до персональних даних та (або) передача їх особам, які не мають права доступу до такої інформації; </ li>
  • своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних; </ li>
  • недопущення впливу на технічні засоби автоматизованої обробки персональних даних, в результаті якого може бути порушено їх функціонування; </ li>
  • можливість негайного відновлення персональних даних, модифікованих і знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них; </ li>
  • постійний контроль рівня захищеності персональних даних. </ Li> </ Ul>
Ми використовуємо cookies
Продовжуючи використовувати наш сайт, ви даєте згоду на обробку файлів cookie і призначених для користувача даних: відомості про місцезнаходження; тип і версія ОС; тип і версія браузера; тип пристрою і дозвіл його екрану; джерела входу на сайт; мова ОС і браузера; відвідані сторінки сайту і дії на них; ip-адреса з метою функціонування сайту, проведення ретаргетінга, проведення статистичних досліджень і передачі третім особам. Якщо ви не хочете, щоб ваші дані оброблялися, покиньте сайт.
Згоден